Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı

İktisat Bölümü’nün Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunduğu yüksek lisans programı öğrencilerin iktisat konusunda uzmanlaşmalarını sağladığı gibi ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam olanaklarını genişletmektedir. Program bir yandan uzmanlaşmayı sağlarken, diğer yandan 2009-2010 akademik yılının Güz döneminde başlatılan Politik Ekonomi Doktora Programının altyapısını oluşturmaya yöneliktir.

Tezli Program beş zorunlu, iki seçmeli ve bir kredisiz seminer dersinden oluşmaktadır. Seminer dersi, öğrenciyi seçtiği konuda tez yazmaya hazırlamayı amaçlamaktadır.

Tezsiz programı tercih eden öğrencilerin toplamda en az 10 ders olmak üzere, tezli programa kıyasla  üç tane daha fazla seçmeli ders almaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bir de kredisiz Dönem Projesi dersini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrenciler danışmanlarının teklifi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen diğer programlardan en fazla iki (seçmeli) ders alabilirler.

Programın öğretim dili Türkçedir.

 

UYGULAMALI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

UYGULAMALI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI(Tezli)

1. Dönem

ECON 503                       Mikroiktisat

ECON 505                       Makroiktisat

ECON 555                      AraştırmaYöntemleri

ECON 5XX                       Seçmeli

 

2. Dönem

ECON 500                       Seminer

ECON 5XX                       Seçmeli

ECON 5XX                       Seçmeli

ECON 5XX                       Seçmeli

 

UYGULAMALI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI(Tezsiz)

1. Dönem

ECON 503                       Mikroiktisat

ECON 505                       Makroiktisat

ECON 555                      AraştırmaYöntemleri

ECON 5XX                       Seçmeli

 

2. Dönem

ECON 598                       DönemProjesi

ECON 5XX                       Seçmeli

ECON 5XX                       Seçmeli

ECON 5XX                       Seçmeli

 

3. Dönem

ECON 5XX                       Seçmeli

ECON 5XX                       Seçmeli

ECON 5XX                       Seçmeli

 

Seçmeli Dersler (Tezli Program: en az 2 ders; Tezsiz Program: en az 5 ders)

ECON 509 Uluslararası İktisat

ECON 510 Kamu Ekonomisi

ECON 511 İktisat Politikası

ECON 512 Finansal İktisat

ECON 514 Ekonomik Bütünleşme

ECON 515 Küreselleşme ve Bölgeselleşme

ECON 521 Uygulamalı Ekonometri

ECON 522  Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

ECON 523 Türkiye Ekonomisi

ECON 524 Maliye Politikası

ECON 526  Para ve Para Politikası

 

Diğer Kredisiz Dersler*

 

ECON 542 Dönem Projesi (Kredisiz)

ECON 599 Tez

* Seçilen yükseklisans programı türüne (tezli/tezsiz) göre alınması zorunlu olan kredisisiz  dersler.