Tartışma Metinleri - 1202

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Tartışma Metinleri. Tartışma Metni No. 1202, Mart 2012
Felsefeye Karşılık Politik İktisat: Bir Türk Üniversitesindeki Porno Tezi Vakası
Bülent Temel


Özet

Bu yazı 2010 yılında bir Türk üniversitesinde görsel iletisim programı bitirme tezi olarak bir porno videosu sunan bir lisans öğrencisinin büyük tartışma yaratan vakasını tartışmaktadır. "Akademik özgürlüğün sınırlarını test etmek için" hazırlanan proje üç öğretim üyesinin işten çıkarılmasıyla sonuçlanırken ülkede atesli bir tartısmayı da başlattı. Bu yazı söz konusu vakayı felsefe ve politik iktisat disiplinlerinin kendilerine özgü bakış açılarından yorumlamaktadır. Bilimler tarihi bilginin geleneksel düşünceden sapma kadar iş ahlakının ahlaktan ayrıklaştırılmasının da bir fonksiyonu olduğunu söyler. Söz konusu vaka normatif ahlak açısından tartışmalı olabilirken akademik özgürlüğün perspektifinden desteklenebilir bir vakadır. İlaveten, Türkiye'nin yüksek öğretim sisteminde yerleşik olan akademi-siyaset bağlantısı resme eğitimin politik iktisadı konusunu da sokmakta ve böyle bir resimden de laik ve özgürlükçü bir devletin insani gelişme için bir önkoşul olup olmadığı sorusu çıkmaktadır..

Anahtar Kelimeler: Akademik özgürlük, felsefe, politik iktisat, ahlak, ilerleme

JEL kodu: B20