Tartışma Metinleri - 0802

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Tartışma Metinleri
Tartışma Metni No. 0802, Mart 2008
Endüstri Dinamikleri Üzerine Bir Simülasyon Çalışması
Seyit Mümin Cilasun ve Andaç Töre Şamiloğlu


Özet

Piyasaya giriş ve piyasadan çıkış kaynakların etkin dağılımında ve uzun dönem büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, simülasyon teknikleri kullanılarak, piyasaya giriş ve piyasadan çıkış davranışının fiyat dinamikleri, üretkenlik dinamikleri, piyasa yapısı ve endüstri karlılığı üzerine etkisi Nelson ve Winter (1982) modeliyle karşılaştırılarak incelenecektir. Ayrıca, etkin ve etkin olmayan yeni firmaların girişlerine ilşikin senaryolar analiz edilecektir. Çalışmanın sonuçlarına göre, giriş ve çıkış dinamiklerini modele eklemek endüstri karlılığını artırmakta ve en iyi üretkenlik seviyesi ile ortalama üretkenlik seviyesi arasındaki farkı azaltmaktadır. Buna ilaveten, giren firmaların üretkenlikleri arasındaki fark endüstri dinamiklerini etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: simülasyon, endüstri dinamikleri, Nelson & Winter Modeli

JEL Kodları: C15, L11