Tartışma Metinleri - 0702

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Tartışma Metinleri
Tartışma Metni No. 0702, Eylül 2007
Globalization, Governance and the Transnationalization of a Secondary Contender State
Mehmet Gürsan Senalp, Örsan Senalp, Esra Sengör


Özet

“Ulusötesilesme” kavramı, sosyolojiden siyaset bilimine ve iktisattan antropolojiye uzanan sosyal bilimsel disiplinler açısından oldukça zorlu bir kavram. Güncel arastırmalar bağlamında kavrama iki farklı kavram daha eslik ediyor: “Küresellesme” ve “Yönetisim”. Siyaset bilimi disiplini bağlamında bu son ikisine iliskin kuramsal çalısmaların ulusötesilesme olgusuna kıyasla çok daha geliskin olduğu söylenebilmekle beraber, kayda değer bir ulusötesilesme kuramının da olusum halinde olduğu açıktır. Bu çalısmada, sözü edilen üç kavramın birlikte bir kuram çatısı olusturmakta olduğu ve bu çatının günümüzde siyasal ve iktisadi alanda yasanan dönüsümlere iliskin çözümlemelerde karsı karsıya bulunulan kavramsal karmasayı asmak bağlamında oldukça yararlı olabileceği iddiası öne sürülmektedir. Burada bu üç kavram arasındaki iliskiyi doğru bir biçimde anlamak ve açıklamak için ulusötesi tarihsel materyalizmin yararlı bir bakıs açısı sunduğunu düsünüyoruz. Son kitabı Global Rivalries’de Kees van der Pijl, kapitalist yeniden yapılanma olgusunu anlamaya iliskin zengin bir görgül çözümleme zemininde, yenilikçi ve tarihsel bir yaklasım gelistirmektedir. Van der Pijl’in bu argümanlarının, Stephen Gill’in “yeni-anayasacılık” tezleriyle birlestirilerek, sözü edilen kuramsal çatıya önemli katkılar yapılabileceğini öne sürüyoruz. “Lockecu Merkez Bölge” ve “Hobbesçu Hasım” devlet/toplum biçimlerinde “ulusötesilesme” ve “yönetisim yapıları” iliskilerine odaklanan detaylı bir görgül analiz, bu kuramsallastırmanın ana hatlarının gelistirilmesi ve test edilmesi için gereklidir. Dolayısıyla, bu çalısma Türk devletinin, ikinci derece bir hasım devlet/toplum kompleksi olarak ulusötesilesmesi olgusunu, ve bu süreçte ulusötesi yönetisim reformlarının rolünü anlamaya çalısmaktadır.
ANAHTAR KELDMELER: Merkez bölge/Hasım yapıları, ulusötesi kapitalist sınıf, ulusötesi tarihsel blok,
küresellesme, devletin ulusötesilesmesi, ulusötesi yönetisim
JEL KODU: B51, F23