"Uygulamalı Zaman Serileri Ekonometrisi" Üzerine Çalışan Kişiler