Yayın Detayları

Yazar:M. İsmihan
Başlık:Kronik İstikrarsızlık ve Potansiyel Büyüme Hızı: Türkiye Deneyimi, 1960-2006
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:DEÜ İİBF Dergisi
Yıl:2009
Sayı:24
Sayfalar:ss. 73-91
Ev Sahibi Şehir:
URLhttp://www.iibf.deu.edu.tr/dergi/Ismihan.pdf