Mehmet Gürsan Şenalp, Dr. Öğretim Üyesi, Bölüm Başk. Yard.

Mehmet Gürsan Şenalp

İletişim Bilgileri

Telefon:8653
Telefon:8653
Ofis:320
Bağlı Olduğu Bölüm:İktisat Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora İktisat Gazi Üniversitesi 2011
Yüksek Lisans İktisat Ankara Üniversitesi 2003
Lisans İktisat Hacettepe Üniversitesi 2001


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Mayıs 2013


Araştırma Konuları

Uluslararası Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasal İktisat Kuramları


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Şenalp M. (2017), Yeni Osmanlıcılığın Ekonomi Politiğinin Bir Eleştirisi: Ulusötesi Bir Hegemonya Projesinin Yükseliş ve Düşüşü, Praksis, 44-45, 937-70

Örsan Şenalp, M. Gürsan Şenalp (2013), Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der Pijl ile Söyleşi, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3 (1-2), pp.5-15

Sinan Sönmez, M. Gürsan Şenalp (der.) (2013), Özel Sayı: "Küresel Kapitalizm ve Kriz: Eleştirel Perspektifler", Atılım Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1-2), -

M. Gürsan Şenalp (2013), Kitap İncelemesi: Bu Defa Farklı, Finansal Çılgınlığın 800 Yılı, Carmen Reinhart ve Kenneth Rogoff, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3 (1-2)

M. Gürsan Şenalp (2012), "The Unholy Marriage of Economics to Engineering", Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), pp.53-70

M. Gürsan Şenalp (2011), "Book review: Global Governance in Question: Empire, Class and the New Common Sense in Managing North-South Relations", Capital & Class, 35, pp. 148-151

M. Gürsan Şenalp (2011), "Kitap İncelemesi: Robert W. Cox. Production, Power and World Order", Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1, pp.157-162

M. Gürsan Şenalp, Örsan Şenalp (2009), "Ulusötesi Kapitalizm: Sermayenin ve Devletin Ulusötesileşmesi ve Türkiye'de Ulusötesi Tarihsel Blok Oluşumu", Praksis, 19, pp.191-240

M. Gürsan Şenalp, Örsan Şenalp (2008), "Türkiye'de Devlet ve Burjuvazi: Ulusötesi Mücadeleler ve Çözülen Devlet Sınıfı", MEMLEKET Siyaset Yönetim, 8, pp.63-99

M. Gürsan Şenalp (2007), "İktidar ve Piyasa İlişkilieri Karşısında Mühendisler ve İktisatçılar: 21. Yüzyılda İktisatçıların Değişen Sınıf Konumları", Folklor/Edebiyat, 49 (1), pp.161-180

M. Gürsan Şenalp, Hakan Reyhan (2005), "Emperyalizmin Kurumsallaşma Süreci: Küresel Yönetişim, Yönetişimci Devlet ve STK'laştırılan Sendikal Hareket", Siyaset ve Toplum, 3, pp. 126-152

Kitapta Bölüm

Şenalp M. (2017), Klasik Politik İktisattan Küresel Politik İktisada Toplumsal Sınıflara ‘Anaakım’ Yaklaşımlar, Faruk Yalvaç (ed.) Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler, İmge Kitabevi, Ankara, pp. 183-212.

Örsan Şenalp, M. Gürsan Şenalp (2015), Transnational networks of radical labour research, Kees van der Pijl (ed.) International Political Economy of Production, Handbooks of Research on International Political Economy series, eds. Benjamin J. Cohen and Matthew Watson, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 376-88

M. Gürsan Şenalp, Esra Şengör-Şenalp (2014), "Ernest Mandel'in 'Hoş Cinayet'inde Polisiye Roman Eleştirisi", Ç. Akdere ve D. Güler-Aydın (der.) Edebiyattaki İktisat, İletişim Yayınları, Ankara, pp. 191-233

M. Gürsan Şenalp (2007), "Dünden Bugüne Kurumsal İktisat", Eyüp Özveren (der.) Kurumsal İktisat, İmge Kitabevi, pp.45-92

M. Gürsan Şenalp, Hakan Reyhan, Ahmet Haşim Köse (2003), "Küresel Yönetişim ve Sendikalar", Petrol İş Yıllığı 2000-2003, pp.303-321

Kitaplar

M. Gürsan Şenalp (2012), Ulusötesi Kapitalist Sınıf Oluşumu: Türkiye ve Koç Holding Örneği, SAV Yayınları, İstanbul, 472 pages

Makaleler

M. Gürsan Şenalp (2016), "Kafirlik ve Sapkınlık Arasında Kurumsal İktisat", İktisat ve Toplum, 65

M. Gürsan Şenalp (2012), "Sadece" Neoliberal Değil: AKP'nin Ekonomi Politiğine Eleştirel Bir Bakış, Birikim, 283, pp.72-78