Özgür Bor, Doç. Dr., Bölüm Başkanı

Özgür Bor

İletişim Bilgileri

Telefon:8636
Ofis:511
Bağlı Olduğu Bölüm:İktisat Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora İktisat Gazi Üniversitesi 2009
Yüksek Lisans İktisat Hacettepe Üniversitesi 2002
Lisans İşletme Bilkent Üniversitesi 1995


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Doçent Atılım Üniversitesi 2015


Araştırma Konuları

Tarım iktisadı, Politik ekonomi


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Özgür Bor, Mustafa İsmihan, Ahmet Bayaner (2014), Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in the Turkish Fluid Milk Market, New Medit, N.2 June

Bor Ö., Ahmet Bayaner (2009), How Responsive is the Crop Yield to Producer Prices? A Panel Data Approach for the Case of Turkey, New Medit

Diğer Hakemli Dergiler

Bor Ozgur (2014), Economics of Dairy Farming in Turkey, International Journal of Food and Agricultural Economics , Vol 2 No 4, 49-62

Özgür Bor (2013), Agrarian Transformation: Power and Dominance in Markets, International Journal of Food and Agricultural Economics , Vol 1, 1-12

Özgür Bor (2011), Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Tütün, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 270

Özgür Bor İlker Kılıç (2010), Sözleşmeli Tarım, Devlet ve Hukuk, Barolar Birliği Dergisi, 86, 102-120

Bor Ö., Ahmet Bayaner (2006), Do the Policies Always Have the Same Consequences?The Impact of Direct Income Support on Wheat Production: Case of Turkey, New Medit, 12, 15-20

Bor Ö. (2005), Doğrudan Gelir Desteği Sonrasına Bir Bakış, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , 9, 33-51

Uluslararası Konferans Bildirileri

Özgür Bor, Mustafa İsmihan (2013), Gasoline pricing, taxation and asymmetry: The Case of Turkey, Econ Anadolu

Özgür Bor, Mustafa İsmihan, Ahmet Bayaner (2013), Price Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in the Turkish Dairy Market, EY International Congress on Economics I ( printed in New Medit 2014 No:2)

Ulusal Konferans Bildirileri

Özgür Bor (2011), Tarımsal Dönüşümün Dinamikleri, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Bor Ö. (2009), Sözleşmeli Tarıma Hukuki Bir Bakış, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Bor Ö. (2009), Türkiye’de 1980 Sonrası Tarımda Kapitalist Yoğunlaşma, Karaburun Bilim Kongresi

Bor Ö. (2003), Türkiye’de Tarım Sektöründe Uygulanan Politikaların Sosyal ve Ekonomik Etkileri, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Kitapta Bölüm

Bor Ozgur (2014), Yeni Tarım Düzeni, Köylülükten Sonra Tarım: Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme. Epos Yayınları, Ankara

Bor Ozgur ve Leblebici Ozkan (2014), Türkiye'de Tütün Sektörü: Ekonomik ve Sosyal bir Değerlendirme, Köylülükten Sonra Tarım: Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme. Epos Yayınları, Ankara

Makaleler

Bor Ozgur (2015), The Structure of the fluid milk sector in Turkey, Chieam Watch Letter No.35 “Milk and Dairy Products in the Mediterranean", İtalya, 35