Özgür Bor, Assoc. Prof. Dr., Chairperson

Özgür Bor

Contact Information

Phone:8636
Office:511
Home Department:Department of Economics
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD Economics Gazi University 2009
Master's Economics Hacettepe University 2002
Bachelor's Management Bilkent University 1995


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Assoc. Prof. Atılım University 2015


Research Topics

Agricultural economics, Political economy


Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

Özgür Bor, Mustafa İsmihan, Ahmet Bayaner (2014), Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in the Turkish Fluid Milk Market, New Medit, N.2 June

Bor Ö., Ahmet Bayaner (2009), How Responsive is the Crop Yield to Producer Prices? A Panel Data Approach for the Case of Turkey, New Medit

Other Refereed Journals

Bor Ozgur (2014), Economics of Dairy Farming in Turkey, International Journal of Food and Agricultural Economics , Vol 2 No 4, 49-62

Özgür Bor (2013), Agrarian Transformation: Power and Dominance in Markets, International Journal of Food and Agricultural Economics , Vol 1, 1-12

Özgür Bor (2011), Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Tütün, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 270

Özgür Bor İlker Kılıç (2010), Sözleşmeli Tarım, Devlet ve Hukuk, Barolar Birliği Dergisi, 86, 102-120

Bor Ö., Ahmet Bayaner (2006), Do the Policies Always Have the Same Consequences?The Impact of Direct Income Support on Wheat Production: Case of Turkey, New Medit, 12, 15-20

Bor Ö. (2005), Doğrudan Gelir Desteği Sonrasına Bir Bakış, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , 9, 33-51

International Conference Proceedings

Özgür Bor, Mustafa İsmihan (2013), Gasoline pricing, taxation and asymmetry: The Case of Turkey, Econ Anadolu

Özgür Bor, Mustafa İsmihan, Ahmet Bayaner (2013), Price Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in the Turkish Dairy Market, EY International Congress on Economics I ( printed in New Medit 2014 No:2)

National Conference Proceedings

Özgür Bor (2011), Tarımsal Dönüşümün Dinamikleri, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Bor Ö. (2009), Sözleşmeli Tarıma Hukuki Bir Bakış, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Bor Ö. (2009), Türkiye’de 1980 Sonrası Tarımda Kapitalist Yoğunlaşma, Karaburun Bilim Kongresi

Bor Ö. (2003), Türkiye’de Tarım Sektöründe Uygulanan Politikaların Sosyal ve Ekonomik Etkileri, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Book Chapters

Bor Ozgur (2014), Yeni Tarım Düzeni, Köylülükten Sonra Tarım: Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme. Epos Yayınları, Ankara

Bor Ozgur ve Leblebici Ozkan (2014), Türkiye'de Tütün Sektörü: Ekonomik ve Sosyal bir Değerlendirme, Köylülükten Sonra Tarım: Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme. Epos Yayınları, Ankara

Articles

Bor Ozgur (2015), The Structure of the fluid milk sector in Turkey, Chieam Watch Letter No.35 “Milk and Dairy Products in the Mediterranean", İtalya, 35