Nil Demet Güngör, Dr. Öğretim Üyesi

Nil Demet Güngör

İletişim Bilgileri

Telefon:8649
Ofis:508
Bağlı Olduğu Bölüm:İktisat Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2003
Yüksek Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996
Lisans İktisat University of Ottawa 1993


Araştırma Konuları

Uygulamalı Ekonometri, İşgücü Piyasaları, Göç Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Eğitim Sistemleri, Çevre Ekonomisi ve Politikaları, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, Yüksek Öğrenim Piyasaları


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

N.D. Güngör, A. Tansel (2014), Brain Drain from Turkey: Return Intentions of Skilled Migrants, International Migration, 52(5), 208-226.

N.D. Güngör, A. Tansel (2008), Brain Drain Form Turkey: An Investigation of Students' Return Intentions, Applied Economics, 40, 3069-3087.

N.D. Güngör, A. Tansel (2008), Brain Drain From Turkey: The Case of Professionals Abroad, International Journal of Manpower, 29(4), 323-347.

Diğer Hakemli Dergiler

A. Tansel, N.D.Güngör (2013), Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey, Journal of Economic Studies, 40(6), 794-821

N.D. Güngör (2010), Education, Human Capital Inequality and Economic Growth: Evidence From Turkey, Regional and Sectoral Economic Studies, 10(1), 169-184.

A. Tansel, N.D.Güngör (2006), Türkiye'den 'Beyin Göçü': Yurda Dönmeyen Öğrencilere İlişkin Anket, İktisat İşletme Finans, 241, 5-29.

T. Temel, A. Tansel, N.D. Güngör (2005), Sectoral Labour Productivity Convergence in Turkish Provinces: Markov Chains Model, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 2(2), 65-84.

A. Tansel, N.D.Güngör (2003), ‘Brain Drain’ from Turkey: Survey Evidence of Student Non-Return, Career Development International, 8(2), 52-69

A. Tansel, N.D.Güngör (1997), The Educational Attainment of Turkey’s Labor Force: A Comparison across Provinces and Over Time, METU Studies in Development/ODTÜ Gelişme Dergisi, 24(4), 531-547

N.D. Güngör (1997), Education and Economic Growth in Turkey 1980-1990: A Panel Study, METU Studies in Development/ODTÜ Gelişme Dergisi, 24(2), 185-214

Uluslararası Konferans Bildirileri

N.D. Güngör (2014), The Gender Dimension of Skilled Migration and Return Intentions, Invited presentation via Skype, Harnessing knowledge on the migration of highly skilled women: An expert group meeting, International Organization for Migration and OECD Development Center, April 3-4, 2014, Geneva, Switzerland.

Ulusal Konferans Bildirileri

N.D. Güngör, N. Dağ (2015), Ağır Borç Yükü Altında Olan Yoksul Ülkeler ve IMF-Dünya Bankasının Yoksullukla Mücadele Girişimleri, Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı: Fikret Şenses'e Armağan, ODTÜ Küzey Kıbrıs Kampüsü

Kitapta Bölüm

Nil Demet Güngör, Nesrin Dağ (2017), Ağır Borç Yükü Altında Olan Yoksul Ülkeler ve IMF-Dünya Bankasının Yoksullukla Mücadele Girişimlerine Bakış, Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak Fikret Şenses'e Armağan Hasan Cömert (Der.), Emre Özçelik (Der.), Ebru Voyvoda (Der.) İletişim Yayınları, İstanbul

Tansel, A. & Güngör, N.D. (2016), Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey, in Nadereh Chamlou & Massoud Karshenas (eds.) Women, Work and Welfare in the Middle East and North Africa: The Role of Socio-demographics, Entrepreneurship and Public Policies. London: Imperial College Press. (Abridged version of Tansel & Güngör, 2013)., London, 57-86.

N.D. Güngör (çeviren) (2009), “Merdiveni Tekmelemek: Tarihî bir Perspektif içinde ‘İyi Politikalar’ ve ‘İyi Kurumlar’,” in F. Şenses (ed.), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma: Seçme Yazılar, İstanbul: İletişim. (Translation of Ha-Joon Chang (2005) “Kicking Away the Ladder: ‘Good Policies’ and ‘Good Institutions’ in Historical Perspective” in K. Gallagher (ed.) Putting Development First, London and New York: Zed Books)

Makaleler

Güngör, N.D. (2014), Book Review: Michael J. Sandel. 2012. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. London: Penguin Books, 244 pp. ISBN 978-0-241-95448-5., Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, 4(2), 61-64.