Neden İktisat?

Tarih insanlığın kaderini değiştiren büyük fikirlerle doludur.  Toplumsal ve siyasi dönüşümlere yol açarak yeni dönemleri başlatan bu fikirlerin büyük bir kısmı ekonomik fikirlerdir.  David Ricardo, Jean-Baptiste Say ve Adam Smith gibi düşünürler klasik ekonomi disiplininin temel kavram ve mekanizmalarını ortaya koymuşlar ve John Maynard Keynes ve Robert Mundell gibi iktisatçıların ekonomik işleyişte -sırasıyla- talep ve arzın önemini açıkladıkları çalışmalarına zemin hazırlamışlardır. Karl Polanyi ve  Karl Marx gibi düşünürlerin saptamaları uygulamada birçok toplumun kaderini etkilerken kapitalist işleyişin düşündürücü eleştirileri olmuşlardır.  İnsanlık tarihinde büyük değişim ve etkilere yol açmış olan iktisat bilimi toplum ve doğa bilimlerini harmanlayan bir disiplin olarak heyecan verici bir alandır.  Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü farklı kuramsal eğilimleri birarada sunan ve tartışmayı teşvik eden yapısıyla iktisadi düşüncenin öğrenilmesi ve ileri götürülmesi için elverişli bir ortam sunan bir iktisat okuludur.  

İktisat bilim dalı ve Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü hakkında tanıtıcı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.econ.atilim.edu.tr/aday-ogrencilerimize