Metin Hazırlama Kılavuzu

Yazarlar için Tartışma Metni Hazırlama Kılavuzu

Atılım University Department of Economics Discussion Paper Series Submission Guidelines for Authors

 1. Metinler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.
 2. Tüm metinler için ayrı ayrı 200-250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet hazırlanmalıdır.
 3. Metin içeriğini özetleyen en az iki anahtar kelime ile en az iki JEL (Journal of Economic Literature) kodu belirtilmelidir. JEL sınıflandırma sistemine http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php adresinden ulaşılabilir.
 4. Yazarların ayrıntılı iletişim bilgileri (yazarın bölümü, kurumu, kurum ve e-posta adresleri) ve varsa sorumlu yazar (corresponding author) çalışmanın ilk sayfasında belirtilmelidir.
 5. Hazırladığınız metinleri “Word” dosyası olarak econdp@atilim.edu.tr adresine değerlendirmek üzere gönderebilirsiniz.
 6. Tercih edilen format:
  Font tipi & büyüklüğü: Times New Roman (12 pt)
  Satır aralığı: 1.5
  Üst marjin: 4 cm
  Alt marjin: 4 cm
  Sol marjin: 3 cm
  Sağ marjin: 3 cm