Kariyer Olanakları

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü mezunları gerek kamu gerekse özel sektörde finans ve idari bilimlerin kapsamındaki çeşitli alanlarda iş bulabilirler.  Kamu sektöründeki kariyer olanakları Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, kamu bankaları, Maliye Bakanlığı’nın tüm birimleri, Sayıştay, idari yargı kurumları, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), KİTler, Özelleştirme İdaresi ve Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlarda; özel sektördeki olanaklarsa bankacılık ve finans sektöründe yoğunlaşmaktadır.