SÖYLEŞİ:FİNANSALLAŞMA, BORÇ KRİZİ VE ÇÖKÜŞ: KÜRESEL KAPİTALİZM GERÇEĞİ”

Dünya ekonomisi 2008'den beri derin bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Kriz sadece gelişmiş ülkeleri değil Türkiye gibi "yükselen piyasaları" da etkiliyor. Özellikle son dönemde ABD'de yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler krizin gidişatı açısından kritik etkiler yapmaya aday.

Atılım Ekonomi Topluluğu tarafından 29 kasım günü saat 13:30'da düzenlenecek olan söyleşide Ümit Akçay ve Ali Rıza Güngen, "Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş" kitaplarından hareketle küresel krizdeki güncel gelişmeleri ve Türkiye'ye olası etkilerini değerlendireceklerdir.