Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Son Değerlendirme Sonuçları

İKTİSAT BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

SON  DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 
23.01.2012 
16 Ocak 2012 pazartesi günü ilan edilen ön değerlendirme listesinde sekizinci sırada yer alan Bayram Yıldırım 
sınava katılmayacağını bildirmiş ve dokuzuncu sırada bulunanan Neslihan Küçükarslan yazılı sınava girmeye hak 
kazanmıştır. 
 
İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi yazılı giriş sınavına giren adaylardan Bülent Temel 56 (ellialtı), Duygu Canbek 68 (altmışsekiz), Halim Can Avcı  62 (altmışiki), Fatih Kaya 64 (altmışdört), Ekin (Erdoğdu) Değirmenci 37 (otuzyedi), Eray İn 37 (otuzyedi), Hakan Tuncer 32 (otuziki) ve Neslihan Küçükarslan 31 (otuzbir) puan almıştır.
 
Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), Lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30)  dikkate alınarak nihai değerlendirilme yapılmıştır. Sonuçta adaylardan Bülent Temel veDuygu Canbek başarılı bulunmuştur. Adaylardan Halim Can Avcıve Fatih Kayasırasıyla 1. yedek  ve 2. yedek aday olarak belirlenmiştir. Aşağıda adayların başarı (Toplam) notları yer almaktadır.
 
  Yabancı Dil ALES Notu L. Mezuniyet Giriş Sınavı   Başarı
Adı Soyadı Notu Ağırlığı Notu Ağırlığı Notu Ağırlığı Notu Ağırlığı TOPLAM Sırası
Bülent Temel 95.000  10% 82.000  30% 96.96  30% 56  30% 79.99 1
Duygu Canbek 82.500  10% 89.606  30% 73.86  30% 68  30% 77.69 2
Halim Can Avcı 82.500  10% 79.007  30% 82.03  30% 62  30% 75.16 3
Fatih Kaya 92.000  10% 89.495  30% 59.16  30% 64  30% 73.00 4
Ekin Değirmenci 83.000  10% 85.769  30% 80.16  30% 37  30% 69.18 5
Eray İn 77.500  10% 85.655  30% 70.83  30% 37  30% 65.80 6
Hakan Tuncer 86.000  10% 79.379  30% 67.33  30% 32  30% 62.21 7
Neslihan Küçükarslan 73.750  10% 81.845  30% 66.16  30% 31  30% 61.08 8
 
 
Sınav Jüri Üyeleri 
 
Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ            Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN           Doç. Dr. Mustafa İSMİHAN