Contact Us

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Tartışma Metinleri Serisi
İletişim Bilgileri

econdp@atilim.edu.tr

Öğretim Görevlisi Mehmet Gürsan ŞENALP

+90 312 5868653