İktisat Bölümü Hakkında Genel Bilgi

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT (EKONOMİ) BÖLÜMÜ

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü, Türkiye ve dünya genelinde,  ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip eden, sorgulayan ve yorumlayan, insanı ve insanın iktisadi davranışlarını incelemeye ilgili bireylerin tercih edebileceği bir bölümdür. Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü, Türkiye ve dünya genelinde, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip eden, sorgulayan ve yorumlayan, insanı ve insanın iktisadi davranışlarını incelemeye ilgi duyan bireylerin tercih edebileceği bir bölümdür.  

Uluslararası düzeyde eğitim ve yayın potansiyeline sahip genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olan Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü akademik sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 2013 yılında, uluslararası SSCI-bazlı bilimsel yayın sıralamasında Türkiye’nin en iyi 9. İktisat bölümü ünvanını almıştır.  2015-2016 Uluslararası Akademik Performans (URAP) sıralamasında ise Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 5. sırada bulunmaktadır.

Eğitim Süresi: 4 yıl                 Eğitim Dili: İngilizce ve Türkçe dilinde eğitim veren iki program sunulmaktadır.

Eğitim Kadrosu: Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü, uluslararası (SSCI bazlı) bilimsel yayın sıralamasında, Türkiye’nin en iyi 9. iktisat  bölümü unvanını aldı.*Ayrıca, Atılım İktisat,  2015 yılı URAP sıralamalarında, iktisat alanında (vakıf üniversiteleri arasında) 5. sırada yer almaktadır.**

Bölüm bünyesinde bulunan lisans ve lisansüstü programlar:

-İktisat Lisans Programı (İngilizce)

-İktisat Lisans Programı (Türkçe)

-Yan Dal – Çift Anadal Programları

-Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

-Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

-Politik İktisat Doktora Programı

Lisans  Olanakları:

            -Sunulan modern laboratuvar olanakları sayesinde öğrencilerimiz derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalarla pekiştirme olanağına sahiptirler.  İktisat Bölümü önderliğinde kurulmuş olan Sosyal Bilimler Araştıma ve Eğitim Laboratuvarı’nda (SAEL) temel ofis programlarının yanı sıra EViews ve STATA gibi yaygın kullanımı olan ekonometri programları öğretilmektedir.  

-İktisatta Pratik Eğitim I ve İktisatta Pratik Eğitim II (Econ 429 ve Econ 430) dersleri başarılı öğrencilerimizin öğrenci asistanlığı yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu dersleri seçen öğrenciler 1. ve 2. sınıfların bazı temel bölüm derslerinin soru çözme saatlerinde ders anlatarak hem özgüvenlerini artırmakta hem de akademik deneyim kazanmaktalar.

-Bunların yanı sıra öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını yapılan anlaşmalar çerçevesinde ABD’de ve  Erasmus Değişim Programı kapsamında Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde gerçekleştirebilirler.  Ayrıca öğrenimleri sırasında gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel şirketlerde staj yapma olanakları mevcuttur.

-Bölüm öğrencilerinin aktif olarak yer aldığı Atılım Ekonomi Topluluğu (AET) düzenlediği aktivitelerle iktisat eğitimini öğrenciler için keyifli bir hale getirmekte ve aldıkları akademik eğitimi destekleyici, iş hayatına hazırlayıcı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktadır.

İş Olanakları - Mezunlarımız

Uluslararası düzeyde bir eğitime sahip olmanın avantajını yaşayan Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü mezunları Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında uzman, çeşitli üniversitelerde akademisyen ve İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, ASELSAN ve TAİ gibi diğer büyük kurumlarda çeşitli mevkilerde çalışmaktadırlar. Girişimcilik ruhuna sahip iktisatçılar ise kendi şirketlerini kurmakta ve başarıyla işletmektedirler.

Mezunların Deneyimleri: Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü mezunları Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında uzman, çeşitli üniversitelerde akademisyen ve İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, ASELSAN ve TAI gibi diğer büyük kurumlarda çeşitli mevkilerde çalışmaktadırlar.  Girişimcilik ruhuna sahip iktisatçılar ise kendi şirketlerini kurmakta ve başarıyla işletmektedirler.

Eğitim yaklaşımı: Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü verdiği kaliteli ve çeşitlendirilmiş eğitimlerle öğrenciye analitik düşünme ve sentez yapma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.  Öğrencilerin iktisadi ve sosyal olayları sorgulama, yorumlama ve ileriye dönük projeksiyonlar yapma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan lisans programında ilk iki yılda ağırlıklı olarak temel iktisat, istatistik ve matematik dersleri verilmektedir.  Üçüncü ve son sınıfta,  uluslararası ticaret, para ve maliye politikası gibi güncel konuları içeren alan dersleri bulunmakta ve öğrenciler ilgi duydukları farklı alanlarda açılan seçmeli derslere yoğunlaşarak disiplinler arası deneyim elde edebilmekteler. 

Staj Olanakları: Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencileri gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel şirketlerde staj yapma olanağına sahiptirler. Bu konuda gerekli bilgiler öğrencilere bölüm öğretim elemanlarınca verilmekte ve öğrenciler tercihlerine göre yönlendirilmektedirler.

Teknolojik imkanlar: Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü, öğrencilerine temel ofis programlarının yanı sıra EViews ve Stata gibi yaygın kullanımı olan modern ekonometri programlarını kullanmayı da öğretmekte ve öğrencilere edindikleri teorik bilgileri üniversitenin özel laboratuarlarında uygulama imkanı sunmaktadır.

Yurt Dışı Eğitim Olanakları: İktisat Bölümü öğrencileri çalışmalarının bir kısmını A.B.D. ve, Erasmus kapsamında, Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde gerçekleştirebilmektelerdir. Bölümün Rivier Üniversitesi (A.B.D.), Wright State Üniversitesi (A.B.D.), Warsaw School of Computer Science (Polonya), Warsaw Management Academy (Polonya), College of Logistics (Çek Cumhuriyeti), Higher Vocational School (Çek Cumhuriyeti), Presov Üniversitesi (Slovakya), Brasov Transilvanya Üniversitesi (Romanya) ile eğitim işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için: http://www.econ.atilim.edu.tr

* Kaynak:  Doğan M. K. & T. Yuret (2013) “Publication Performance and Student Quality of Turkish Economics Departments”, Hacettepe Üniversitesi Sosyoekonomi Dergisi, Yıl:9, Sayı:19, ss.71-86. [Bkz. http://www.econ.atilim.edu.tr/display_news.php?nid=174]

**URAP (University Ranking by Academic Performance)-ODTÜ  Enformatik Enstitüsü ( http://tr.urapcenter.org).

 

Diğer mezun ve öğrenci görüşleri için tıklayınız.

Bölüm başkanımızın aday öğrencilere mesajı için tıklayınız.

İktisat bilim dalı ve Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü hakkında tanıtıcı videolar için tıklayınız.