Eğitim Anlayışı

Atılım Üniversitesi ekonomi programının amacı öğrencilerin sağlam bir teorik temel üzerinde analitik düşünme ve sentez yapma yeteneklerini geliştirmektir.  İktisadi ve sosyal olayları sorgulayan, yorumlayan ve ileriye dönük projeksiyonlar yapabilen iktisatçıların yetiştirilmesini hedefleyen program teorik bilgilerin uygulama ile sınanması yaklaşımına dayanmaktadır.  Program uluslararası literatür dikkate alınarak sürekli yenilenmeye açık bir şekilde tasarlanmıştır.