Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IKT 101 İktisada Giriş I
3
0
3
5
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
3
ENG-T 101 Temel İngilizce I
2
2
3
4
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
MATH105 Analize Giriş
3
0
3
5
SOC101 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
5
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
16
4
19
26

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IKT 102 İktisada Giriş II
3
0
3
5
LAW 111 Hukuka Giriş
3
0
3
5
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik
3
0
3
5
ENG-T 102 Temel İngilizce II
2
2
3
4
HIST 204T Uygarlık Tarihi
3
0
3
5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
18
2
19
28

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IKT 207 Makro iktisat Teorisi I
3
0
3
6
IKT 209 Mikro iktisat Teorisi I
3
0
3
6
IKT 213 Matematiksel iktisat
3
0
3
4
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
3
MATH293 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
3
0
3
5
MGMT 203T Muhasebe İlkeleri I
3
0
3
6
Toplam
18
0
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 206T Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
IKT 208 Makro İktisat Teorisi II
3
0
3
6
IKT 210 Mikro İktisat Teorisi II
3
0
3
6
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
3
MATH294 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
3
0
3
5
MGMT 204T Muhasebe İlkeleri II
3
0
3
6
Toplam
18
0
18
31

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 315T (IKT 125) İktisat Tarihi
3
0
3
6
IKT 301 Ekonometri I
3
0
3
6
IKT 303 Para Teorisi ve Politikası
3
0
3
6
IKT 309 Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler
3
0
3
6
IKT 313 Uluslararası İktisat I
3
0
3
5
Toplam
15
0
15
29

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IKT 302 Ekonometri II
3
0
3
6
IKT 314 Uluslararası İktisat II
3
0
3
6
IKT 316 İktisadi Düşünceler Tarihi
3
0
4
4
IKT 324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası
4
0
4
6
IKT 412 Kalkınma İktisadı
3
0
3
6
Toplam
16
0
17
28

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IKT 401 Türkiye Ekonomisi I
3
0
3
7
IKT 407 İktisat Semineri
3
0
3
7
IKT 422 Uluslararası Politik İktisat
3
0
3
6
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Toplam
9
0
15
32

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli
0
0
3
6
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli
0
0
3
6
Serbest Seçmeli
0
0
3
6
Serbest Seçmeli
0
0
3
6
Toplam
0
0
15
30


Müfredat Toplamı
136
234

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 419T Küreselleşme ve Bölgeselleşme
3
0
3
6
IKT 405 Tarım İktisadı
3
0
3
6
IKT 409 İktisadi Büyüme
3
0
3
6
IKT 414 Çalışma Ekonomisi
3
0
3
6
IKT 424 Oyun Teorisi
3
0
3
6
IKT 426 Finansal Ekonomi
3
0
3
6
IKT 427 Kurumsal İktisat
3
0
3
6
IKT 429 İktisatta Pratik Eğitim I
1
2
3
6
IKT 430 İktisatta Pratik Eğitim II
1
2
3
6
IKT 440 Rekabet İktisadı
3
0
3
6
IKT 441 İnovasyon ve Etik
3
0
3
6
IKT 442 Yenilik İktisadı
3
0
3
6
IKT 443 Girişimcilik
3
0
3
6
IKT 444 Bilim ve Teknoloji Politikaları
3
0
3
6