İnovasyon ve Etik (IKT 441) Ders Detayları

Ders Adı: İnovasyon ve Etik
Kod: IKT 441
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin; 1.Etik ve ahlak kuralları hakkında kuramsal bilgiyi öğrenmeleri, 2.İnsan davranışlarının ve verecekleri kararların nasıl sonuçlar doğurabileceğini anlamaları, 3.İş hayatında karşılaşabilecekleri somut problemleri ve ikilemleri kavrayıp çözebilmeleri 4.profesyonel hayatlarına katkı olarak, dogru ve ahlaklı karar verme yeteneklerini geliştirmeleri beklenir
İçerik: 1.Etik ve ahlaki karar alma 2.İnsan davranışı ve etik ile ilgili önemli geleneksel teoriler ve konular 3.Etik kurallar(sorumluluklar) 4.İş hayatı uygulamaları 5.Topluma karşı sorumluluklarımız 6.iş hayatında ahlaki değerlendirmelerimize etki eden içsel ve dışsal faktörler 7.girişimcilik 8.iş hayatında ahlaki değerlendirmelerle ilgili konular
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6