Bilim ve Teknoloji Politikaları (ECON 444) Ders Detayları

Ders Adı: Bilim ve Teknoloji Politikaları
Kod: ECON 444
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste amaç bilimsel ve teknolojik çalışmaların birbirlerine nasıl bağlı olduğunu ve bu çalışmalar sonucu ekonomik büyümenin ve kalkınmanın nasıl gerçekleştiğini irdelemektir. Bilim ve teknoloji politikalarının yapılışı, ve bu politikaların kavramsal, teorik, ampirik açılardan analizi ele alınacaktır.
İçerik: Bu ders bilim teknoloji ve inovasyon politikalarının ekonomik büyüme ile ilişkisini incelemektedir. Öncelikle arz ve talep taraflı yaklaşımlar incelenecek, daha sonra daha dengeli yaklaşımlara bakılacaktır. Ulusal seviyedeki bilim, teknoloji ve inovasyon kurumları tanıtılacaktır.Kamu destek mekanizmaları, teknoloji transfer opsiyonları, doğrudan yabancı yatırım kanalları kapsanacaktır. Türk ve Şili örnekleri tartışılacaktır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6