Kalkınma İktisadı (ECON 412T) Ders Detayları

Ders Adı: Kalkınma İktisadı
Kod: ECON 412T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders öğrencilere kalkınma iktisadının temellerini öğretmek, neden bazı ülkerin fakir olduğunu ve kalkınmalarının nasıl sağlanacağını anlatmak amacıyla dizayn edilmiştir. Ders mikroekonomik konular üzerinde yoğunlaşacaktır. Ekonomik büyüme, gelir adaletsizliği, sağlık, eğitim, ve cinsiyet işlenecek konuların başında gelmektedir.
İçerik: Ders kalkınma iktisadını hem teorik hem ampirik açıdan ele almaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6