İktisatta Pratik Eğitim II (IKT 430) Ders Detayları

Ders Adı: İktisatta Pratik Eğitim II
Kod: IKT 430
Ön Koşul Ders(ler)i: ECON 101 ve ECON102 derslerinden AA ile geçmiş olmak
Amaç: Bu dersi ikinci,üçüncü ve dördüncü sınıf iktisat bölümü öğrencileri alabilir. Dönem boyunca birinci sınıf iktisata giriş dersinin ikinci dönemine asistanlık yaparlar. Bu kapsamda öğrenci akademik hayatı deneyimlemiş olur, problem çözme ve kendinden küçüklere konu anlatma gibi alanlarda tecrübe sahibi olur.
İçerik: Bu dersi ikinci,üçüncü ve dördüncü sınıf iktisat bölümü öğrencileri alabilir. Dönem boyunca birinci sınıf iktisata giriş dersinin ikinci dönemine (makroiktisat)asistanlık yaparlar. Bu kapsamda öğrenci akademik hayatı deneyimlemiş olur, problem çözme ve kendinden küçüklere konu anlatma gibi alanlarda tecrübe sahibi olur.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6