Çevre Ekonomisi (ECON 425T) Ders Detayları

Ders Adı: Çevre Ekonomisi
Kod: ECON 425T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste çevre ve ekonomi ilişkisi ele alınacaktır.Çevre, çevre sorunları ve politikalarının mikro ve makro bazda ekonomik etkileri incelenecek,çevre sorunlarını önleme politikalarına ulusal ve uluslar arası boyutta değinerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6