Oyun Teorisi (IKT 424) Ders Detayları

Ders Adı: Oyun Teorisi
Kod: IKT 424
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: 1. Ortak çıkarı olan ya da çıkar çatışması içindeki tarafların stratejik davranışlarını incelemek 2. Öğrencileri, stratejik durumları analiz edecek ve modelleyecek bilgilerle donatmak 3. Öğrencilerin oyunları kurmalarını ve çözmelerini sağlamak
İçerik: Ders aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: oyunun unsurları, sıralı oyunlar, eşanlı oyunlar, sıralı ve eşanlı oyunların birleştirilmesi ve karma stratejiler r.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6