Maliye Politikası (IKT 423) Ders Detayları

Ders Adı: Maliye Politikası
Kod: IKT 423
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları,maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi,farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi,maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler,enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları.,bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı konuları işlenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6