Türkiye'de İktisadi Veri Tabanları: Kaynaklar ve Yöntemler (IKT 418) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye'de İktisadi Veri Tabanları: Kaynaklar ve Yöntemler
Kod: IKT 418
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste Millî Gelir, Tüketici Fiyatları Endeksi, Üretici Fiyatları Endeksi, İstihdam-İşsizlik, Satınalma Gücü Paritesi, Gelir Dağılımı, Tüketim ve Yoksulluk, Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri, İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanımı, Ücretler, Para ve Kredi konuları incelenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6