Sanayi İktisadı (IKT 416) Ders Detayları

Ders Adı: Sanayi İktisadı
Kod: IKT 416
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste sanayi ekonomisinin kapsamı ve özellikleri. Sanayi ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki ilşkiler, kalkınma ve sanayileşme kavramları, sanayi sektörünü oluşturan alt sektörlerin genel özellikleri ve bu sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantılar,sanayide firma büyüklüğünü etkileyen faktörler,sanayide yoğunlaşma,analizi ve ölçülmesi ve Türkiye'de sanayi kavramları incelenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6