Çalışma Ekonomisi (IKT 414) Ders Detayları

Ders Adı: Çalışma Ekonomisi
Kod: IKT 414
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı işgücü piyasalarına ilişkin kuramları ve uygulamaları eleştirel bir bakış açısı içinde irdelemektir.
İçerik: Bu derste İşgücü piyasalarına genel bakış; ücret farklılıkları,işgücü arzı kuramları; beşeri sermaye, işgücü göçü, işgücü piyasalarında ayrımcılık, sendikalar, işsizlik ve makro politikalar konuları işlenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6