Uygulamalı Ekonometri (IKT 410) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Ekonometri
Kod: IKT 410
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrenciye daha önce verilen teorik ekonometri derslerinde anlatılan farklı yöntem ve analizler doğrultusunda yüksek lisans düzeyinde bilimsel çalışma hazırlamaya dayanak oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede farklı ekonometrik yöntemleri kullanan bilimsel çalışmalarda uygulanan yöntemler değerlendirilerek ortak metodolojiler tanımlanacak ve paket programlar yardımıyla uygulamaya zemin hazırlanacaktır.
İçerik: Uygulamalı ekonometri dersinde aşağıdaki konular işlenmektedir: Öğrenciler ekonometri programlarını kullanarak (eviews,stata,gretl gibi) Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımını analiz yaparak öğrenmektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6