Tarım İktisadı (IKT 405) Ders Detayları

Ders Adı: Tarım İktisadı
Kod: IKT 405
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin ana amacı öğrencileri modern tarım iktisadının temel teorileri ile tanıştırmaktır. Ayrıca bu derste tarım iktisadının ve tarım politikalarının temel unsurlarını analiz etmeyi sağlayacak araçlar da ele alınacaktır. Bu amaçla 16. Yüzyıldan ( İngiltere’deki çitleme hareketleri) başlayarak 1990’lara ( Dünya Ticaret Örgütünün Kurulması) kadar olan süreç sınıf ve tarım ilişkileri bağlamında, multidisipliner bir biçimde incelenmektedir.
İçerik: Bu dersin ana amacı öğrencileri modern tarım iktisadının temel teorileri ile tanıştırmaktır. Ayrıca bu derste tarım iktisadının ve tarım politikalarının temel unsurlarını analiz etmeyi sağlayacak araçlar da ele alınacaktır. Bu amaçla 16. Yüzyıldan ( İngiltere’deki çitleme hareketleri) başlayarak 1990’lara ( Dünya Ticaret Örgütünün Kurulması) kadar olan süreç sınıf ve tarım ilişkileri bağlamında, multidisipliner bir biçimde incelenmektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6