Uluslararası İktisat II (IKT 314) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İktisat II
Kod: IKT 314
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin ana amacı öğrencilerin uluslararası makroiktisadın temel kavram ve modellerini orta düzeyde öğrenmesidir.
İçerik: Milli Gelir Muhasebesi ve İlgili Kavramlar; Ödemeler Bilançosu; Para, Faiz ve Kur: Kısa Dönem; Fiyat Düzeyi, Enflasyon ve Kur: Kısa ve Uzun Dönem; Çıktı (Output) ve Kur: Kısa ve Uzun Dönem (DD-AA modeli); Sabit Kur ve Müdahale; Kur Rejimi Seçimi; Açık Ekonomide Makroekonomik Politika: Temel Konular.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6