Ekonometri I (IKT 301) Ders Detayları

Ders Adı: Ekonometri I
Kod: IKT 301
Ön Koşul Ders(ler)i: STAT 202t
Amaç: Bu dersin başlıca amaçları öğrencilere; istatistiksel yöntemler kullanarak ekonomik ilişkileri modellemek, sınamak ve öngörüde bulunmayı öğretmek; bilgisayar uygulamalarıyla verilerin toplanması, analizi ve incelenmesi konularında deneyim kazandırmaktır.
İçerik: Temel istatistik Kuramları; Basit Regresyon, Hipotez Sınamaları; Öngörü Analizi; Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları; Determinasyon Katsayısı; Ölçek ve Ölçü Birimi Seçiminin Etkileri; Fonksiyonel Biçimler; Çoklu Regresyon Modelinde Tahmin ve Çıkarsama Sorunu
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6