Mikro İktisat Teorisi II (IKT 210) Ders Detayları

Ders Adı: Mikro İktisat Teorisi II
Kod: IKT 210
Ön Koşul Ders(ler)i: ECON 201T-ECON 209T
Amaç: 1.Mikroiktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde sunmak 2.Öğrencileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik aletlerle donatmak 3.Öğrencileri daha ileri düzeyde çalışmalara hazırlamak
İçerik: Monopol, Monopol ile İlgili Diğer Konular, Oligopol, Oyun Teorisinin Oligopolcü Firma Davranışına Uygulanması, Monopolcü Rekabet, İşgücü Talebi, İşgücü Arzı, Sermaye Piyasaları, Değişim Ekonomisinde Genel Denge Analizi, Üretim ve Değişim Ekonomisinde Genel Denge Analizi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6