Mikro iktisat Teorisi I (IKT 209) Ders Detayları

Ders Adı: Mikro iktisat Teorisi I
Kod: IKT 209
Ön Koşul Ders(ler)i: ECON 101T
Amaç: 1. Mikro iktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde sunmak 2. Öğrencileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik aletlerle donatmak 3. Öğrencileri daha ileri düzeyde çalışmalara hazırlamak
İçerik: Ders aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: Mikro İktisat için Matematik, Fayda Teorisi, Tüketici Optimizasyonu, Bireysel Talep Fonksiyonları ve İlişkili Konular, Piyasa Talep eğrileri, Taleple İlişkili Esneklikler, Belirsizlik ve Bilgi, Bilgi Ekonomisi, Strateji ve Oyun Teorisi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6