İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları

Ders Adı: İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik
Kod: MATH102T
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 101T Matematiksel Analiz
Amaç: Bu ders, ekonomi, sosyal ve işletme bilimlerinde analizin doğrudan uygulamalarına ışık tutacak örneklerle tek değişkenli diferansiyel ve integral hesaplama ile çok değişkenli diferansiyel hesaplama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimumları. ●Önkoşul: Math101T
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math102
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5