İktisat Tarihi (ECON 315 (ECON 125)) Ders Detayları

Ders Adı: İktisat Tarihi
Kod: ECON 315 (ECON 125)
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Endüstri Devrimini hazırlayan koşullar, sanayi üterimiyle ortaya çıkan yeni ekonomik düzenin temel çizgileri, gelişme ritmi ve insanlık tarihinin en köklü dönüşümünün irdelenmesi. Feodal ekonominin sanayi üretimi temelli kapitalizme dönüşümünde geçirilen evreler. Dersin temel yaklaşımı Kapitalist Dünya sisteminin oluşumunun tartışılması oluşturur.
İçerik: Sanayi Devrimine yolaçan temel dinamikler
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6