Kalkınma İktisadı (ECON 412) Ders Detayları

Ders Adı: Kalkınma İktisadı
Kod: ECON 412
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders öğrencilere kalkınma iktisadının temellerini öğretmek, neden bazı ülkerin fakir olduğunu ve kalkınmalarının nasıl sağlanacağını anlatmak amacıyla dizayn edilmiştir. Ders mikroekonomik konular üzerinde yoğunlaşacaktır. Ekonomik büyüme, gelir adaletsizliği, sağlık, eğitim, ve cinsiyet işlenecek konuların başında gelmektedir.
İçerik: The course focuses on both theoretical and empirical studies in development economics.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6