Türkiye Ekonomisi II (ECON 402) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye Ekonomisi II
Kod: ECON 402
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: 1980’den günümüze uzanan dönemde uygulanan iktisat politikalarının temel özellikleri ve doğurduğu sonuçların ayrıntılı analizi ve değerlendirilmesinin yapılmasıdır
İçerik: Ocak 1980 tarihinde başlatılan istikrar ve yapısal uyum programıyla Türk ekonomisinde yeni bir dönem başlamıştır; dışa açık ve “serbest” piyasa odaklı dönüşüm, uzun vadeli hedefleri olan yapısal önlemlerle desteklenmiştir. Döviz kuru ve faiz hadlerini de kapsamak üzere fiyatlarda geniş kapsamlı serbestleşme uygulanmıştır; ücret belirlenmesinde esneklik, dış ticaret rejiminde ve finansal piyasalarda serbestleşme gibi… Yapısal uyumun ve serbestleşme önlemlerinin mali, parasal ve finansal değişkenler, araçlar ve yapıları da kapsamak üzere ilgili politikalar üzerindeki etkiler incelenmektedir. Bu bağlamda ekonomik durgunluk ve/veya finansal krizler (1994, 1998, 2000, 2001), istikrar politikaları ve/veya anti-enflasyonist politikalar, 17. 18. 19. stand-by düzenlemeleri ve yapısal reformlar analiz edilmektedir. Son olarak 2008-2009 küressel krizinin etkileri incelenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6