İktisat Semineri (ECON 407) Ders Detayları

Ders Adı: İktisat Semineri
Kod: ECON 407
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Seminer neoliberal küreselleşmenin özellikle iktisadi ve finansal boyutları, ve etkileri konusuna odaklanmaya, araştırmaya ve tartışmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Seminer küresel kapitalizmin kökenleri, gelişmesi ve kapitalist/burjuva) devlet anlayışı ve örgütlenmesinin geçirdiğ aşamalardan hareket etmektedir. Daha sonra neoliberal küreselleşme kavramı ve özellikleri incelenmektedir. Son olarak küreselleşme sürecinde beliren finansal krizlerin nedenleri, özellikleri ele alınmakta ve krizlerin iktisadi ve sosyal yapılar üzerindeki etkileri irdelenmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7