Türkiye Ekonomisi I (ECON 401) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye Ekonomisi I
Kod: ECON 401
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türkiye Cumhuriyeti devletinde 1923’den 1970’lerin sonuna uzanan dönemde uygulanan iktisat politikalarının temel özellikleri ve doğurduğu sonuçların ayrıntılı analizi ve değerlendirilmesi
İçerik: 1923’ten 1970’lerin sonuna uzanan zaman kesitinde uygulanan iktisat politikaları ve ulaşılan sonuçların derinlemesine analizi ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu bağlamda sermaye birikimi modelleri/rejimleri çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7