İktisadi Düşünceler Tarihi I (ECON 305) Ders Detayları

Ders Adı: İktisadi Düşünceler Tarihi I
Kod: ECON 305
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İktisadi Düşünce tahlilini Ticari Kapitalizm ve Marksist İktisat Teorisine algılatmaktır.
İçerik: Bu derste Merkantilizm yaklaşımının özellikleri,Kapitalizmin gelişim süreci,Fizyokrat Okulunun temelleri ve gelişmesi , Klasik ve Neo-Klasik teorilerin gelişim süreci,Liberal öğretiye tepkiler,sosyalist öğretinin analizi ve modern iktisadi teorileri öğretmek amaçlanmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7