Uygarlık Tarihi (HIST 204) Ders Detayları

Ders Adı: Uygarlık Tarihi
Kod: HIST 204
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma ve Avrupa uygarlıkları tanıtılıp, kültür bölgelerinin birbirleriyle olan etkileşimleri, sosyo ekonomik yapıları, teknolojik, sanatsal gelişimleri, ticaret, din, bilim v.s açıklanır
İçerik: İnsanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik Devirden, Rönesans devrine kadar eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5