Araştırma Yöntemleri (IKT 126) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Yöntemleri
Kod: IKT 126
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • Bazı toplumsal araştırma yöntemlerini öğrenmek, araştırma teknikleri ve becerilerini geliştirerek bunların iktisat alanında nasıl kullanılabileceklerini anlamak • Sosyal bilimleri meydana getiren belli başlı bilgikuramsal yaklaşımları mukayeseli olarak öğrenmek • Araştırma tasarımı ve analiz becerisi edindirmek • Bazı nitel analiz yöntemlerini öğrenmek • Bazı nicel analiz yöntemlerini öğrenmek • Toplumsal araştırmada etik meseleleri öğrenmek • İktisadın herhangi bir alanında bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağına dair bilgiyi geliştirmek
İçerik: 1. Bilim ve Araştırma 2. Toplumsal Araştırmanın Boyutları 3. Kuram ve Toplumsal Araştırma 4. Metodolojinin Anlamları 5. Literatür Değerlendirmesi ve Etik Meseleler 6. Nitel ve Nicel Araştırma Tasarımları 7. Nitel ve Nicel Ölçüm 8. Nitel ve Nicel Örneklem Toplama 9. Nicel Veri Analizi 10. Nitel Veri Analizi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7