Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
Kod: COMPE 105
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı bilgisayar okur-yazarlığı ve yeterliliğini geliştirmek üzere bilgisayarların genel tanıtımını yapmak , temel bazı uygulama yazılımlarını öğretmek ve internet kullanımını geliştirmektir.
İçerik: Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Öğrenme yönetim sistemi. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 3
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 3