Rekabet İktisadı (ECON 440) Ders Detayları

Ders Adı: Rekabet İktisadı
Kod: ECON 440
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu derste devletin neden ve nasıl piyasalara müdahale ettiği incelenecektir. Mikroiktisadın bazı temel kavramları irdelendikten sonra ders gerçek dünya uygulamaları ve piyasa yapıları üzerine odaklanılacaktır. Derste öğrenciler, kartel, tekel ve birleşmeler ile ilgili olarak rekabet hukukunun temellerini öğreneceklerdir. Ders, bu bağlamda, Türkiye, AB ülkeleri ve ABD’den çok sayıda örnek olay incelemesini içerecektir.
İçerik: Bu derste Giriş ve Dersle ilgili Genel Bilgi,Rekabet ve Regülasyon ,Piyasa Yapıları,Yapı -Yönetim-Performans Paradigması,Endüstri Analizi,Talep-Arz ve Rekabette Piyasa Kavramı,Giriş ve Çıkış – Giriş Engelleri,Fiyat Farklılaştırması,Tekelleşme,Piyasa Gücü,Örnek Olay Çalışması – Ağ Endüstrisi,Fiyat Rekabetinin Dinamikleri Ortak Fiyatlandırma – Fiyat Dışı Rekabet ve Karteller,Türkiye’de Kartel Düzenlemeleri,Birleşmeler ve Birleşme Düzenlemeleri,Özelleştirme,Dikey Bütünleşme ,Ekonomik Regülasyon konuları işlenmektedir
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6