Uluslararası Politik İktisat (IKT 422) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Politik İktisat
Kod: IKT 422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İktisat ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri için hazırlanan bu derste, içinde yaşamakta olduğumuz bu dünyayı daha iyi anlayabilmek için gerekli sosyal bilimsel temel yaklaşımları öğreneceğiz. Bu dersin temel amacı uluslararası politik iktisadi meseleleri anlamak için gerekli asgari bilgiyi ve beceriyi edindirmektir.
İçerik: Uluslararası Politik İktisat uluslararası sorunları iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplinlerini kullanarak çözmeyi amaçlar. Küreselleşmeden kaynaklı ulus-devlet sorunlarını araştırır.Ders küresel siyaset teorileri, eleştirel politik iktisat,uluslararası üretim ilişkileri ve ticaretin yapısı, uluslararası finansal sistem konularını kapsar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6