Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler (ECON 428) Ders Detayları

Ders Adı: Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
Kod: ECON 428
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste iktisadi sistem, iktisadi model kavramları ve karşılaştırılması,kapitalist sistemi hazırlayan düşünsel ortamın değerlendirilmesi,kapitalizmin kurumları, gelişimi ve dönüşümü,liberal kapitalizm ve müdahaleci kapitalizm,kapitalizmin başarı ve başarı ızlıkları: piyasa başarısızlıkları ve kamu başarısızlıkları,modern kapitalizm ve küreselleşme,kapitalist modeller: abd, ab ve japonya ekonomilerinin incelenmesi,sosyalist sistemin,düşünsel temelleri: marx öncesi ve sonrası sosyalizm,marxist düşünce: felsefe, tarih ve politik iktisat,piyasa sosyalizmi,sosyalist ülke modelleri: sscb ve çin ekonomilerinin incelenmesi,azgelişmişlik ve azgelişmiş ülkelerin temel problemleri,iktisadi sistemler, demokrasi ve büyüme ilişkisi,sosyalizmin problemleri ve 1990 sonrası geçiş ekonomileri konuları işlenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6