Kriz Ekonomisi (ECON 417) Ders Detayları

Ders Adı: Kriz Ekonomisi
Kod: ECON 417
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste kriz kavramının tanımı ,kriz ve istikrarsızlık arasındaki farklar,iktisadi teoride kriz kuramı,finansal kriz modelleri,küreselleşme ve kriz,finansal krizlerin tahmin edilebilirliği,ekonomik kriz ,krize müdahale ve tartışmalar,etkinlik arayışı ,para ve maliye politikası yanlı görüşler,dünya krizleri.Türkiye Ekonomisinde yaşanan krizler detaylı olarak incelenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6