İktisadi Büyüme (ECON 409) Ders Detayları

Ders Adı: İktisadi Büyüme
Kod: ECON 409
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik büyüme alanını tanıtmaktır.Ekonomik büyüme kavranımın ne olduğu ve nasıl ölçüldüğünü açıklamayı amaçlar. Ekonomik büyüme teorilerinine olduğunu açıklar. Önemli problemlerin ve bunların çözümlerine dair geliştirilmesi gereken politikaların ne olduğuna odaklanır.
İçerik: İktisadi büyüme dersinde, ekonomik büyümenin kaynakları,engelleri ve sınırları tanıtılacaktır. Geleneksel ve modern büyüme teorileri olarak Harrod Domar,Neo Klasik,İçsel Büyüme Modelleri işlenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6